GENEPY

Deze Artemisiasoort, verwant aan Alsem, Bijvoet en Dragon, groeit
 hoog in de bergen, meestal boven de 2000m.
Ze groeien vooral op droge zonnige plekken, waarbij ze overdag
zeer hoge en 's nachts zeer lage temperaturen moeten verdragen. Ze hebben zich dan ook helemaal aangepast aan de moeilijke
omstandigheden door onder andere een sterke beharing op het blad
te ontwikkelen. Om zich te beschermen tegen de wind blijven ze
ook klein en zoeken beschutting achter keien en steengruis.

De Génepy, die zich zo goed tegen de kou kan beschermen heeft
dan ook een grote reputatie tegen verkoudheid en zijn gevolgen.
De ‘coup de froid’ noemden de bergbewoners deze aandoening.
Merkwaardig is ook dat onder de naam Génepy in verschillende
valleien andere planten gebruikt werden. Het zijn voornamelijk Artemisiasoorten
(Artemisia Genipii, Glacialis, Mutellina, Laxa,
Artemisia Umbrelliformis)
die bekend zijn als Génepy
TERUG NAAR GRAPPA