Gedurende een ganse eeuw (1830 - 1930) was de techniek van het vullen (tirage), het schudden (remuage) en het ontgisten (dégorgement) van de methode champenoise de enige bereidingstechniek van schuimwijn. Deze techniek vraagt echter uitgebreide kelders, geschoolde vakmensen en een lange bewaarduur; dus veel kapitaal.
Men zocht naar andere technieken en vooral naar werkwijzen waarbij de tweede gisting niet in de fles maar in grote ruimten, tanken, kon verlopen.
Vanaf 1930 was de metaalindustrie in staat drukbestendige en wijnbestendige metalen tanken te bouwen, die ook een tegendrukfiltratie toelieten om de schuimwijn te klaren. In 1930 hebben Charmat(Fra) en Martinotti(Ita) de Charmat-Martinotti-techniek op punt gesteld.
Daarbij gebeurt de tweede gisting in een druktank.
Daarin klaart de wijn en daarna wordt hij overgestoken en gefiltreerd in een tank die onder gelijke CO2-druk gebracht wordt en van daaruit worden de flessen gevuld met een vultoestel onder weer dezelfde gasdruk.
De techniek is algemeen in gebruik gekomen in de jaren 1946 - 1950.

Ondertussen is de overtuiging gegroeid dat er geen kwaliteitsverschil tussen de twee methoden hoeft te bestaan indien men maar vertrekt met dezelfde kwaliteitswijn.
Indien men voor de schuimwijn op tank een evenlange bewaartijd op de gistneerslag aanhoudt en indien men tenslotte zorgt dat de gisting zonder al te veel luchtvermenging gebeurt, zal men de wijn kwalitatief niet kunnen onderscheiden. Dat laatste kan men bereiken door het gebruik van CO2-gas of van N2-gas bij vulling en afvulling van de tank. Het gistingsverloop op zich, of het nu op fles of op tank gebeurt, maakt voor de schuimwijnkwaliteit geen verschil meer uit. De fIesgisting als kwaliteitsaanduiding gebruiken heeft op dit ogenblik geen zin meer.
Er bestaat geen aantoonbaar verschil meer tussen beide procédé's in bouket, smaak, schuimvorming of houdbaarheid indien men start met een gelijkwaardige basiswijn en indien men er voor zorgt dat de schuimwijn even lang en even intensief in contact komt met de gistneerslag

  TERUG NAAR OVERZICHT